• GPO Box: 24658 Kalanki, Kathmandu, Nepal
 • +977-1- 521 8496    info@pdrc.org.np
 • काठमाडाैँ
  २०७९ असोज १

  शाखा अधिकृत(अप्रा) तयारी कक्षाकाे लागि नतिजा प्रकाशनको सूचना २०७९

  मिति २०७९ असोज १ गते लोक सेवा शाखा अधिकृत(अप्रा) तयारी कक्षामा अध्ययनका लागि सञ्चालित लिखित र मौखिक छनौट परीक्षाबाट देहायका उम्मेदवारहरु योग्यताक्रमको आधारमा अध्ययनका लागि सिफारिस भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ । छनौट भएका सहभागीहरुलाई अभिमुखिकरण लागि पछि सूचित गरिनेछ ।

  Copyright © PDRC 2022 | All rights reserved.

  Designed and Maintained by Code Logic Technologies Pvt. Ltd.